هیئت مهدویون
                                       اللهم عجّل لولیک الفرج 
قالب وبلاگ

اخلاق انتخاباتی از منظر مقام معظم رهبری


در انتخابات با كرامت رفتار كنند همه؛ چه آنهایى كه نامزد می شوند، چه آنهایى كه طرفدار آنهایند، چه آنهایى كه مخالف با بعضى از نامزدها هستند. جناحهاى مختلف كشور، بداخلاقى و بدگویى و اهانت و تهمت و این حرفها را مطلقاً راه ندهند. این از آن چیزهایى است كه اگر پیش بیاید، دشمن از او خوشحال می شود.1
**********
اجتماع مردم، توجه مردم، احساس مسئولیت مردم در هر انتخاباتى از انتخابات گذشته بهتر و بیشتر بوده است. این را تقریباً در همه‌ى انتخاباتهاى ما میشود نمونه و نشانش را یافت. و امیدواریم در همین انتخابات آینده هم همین جور باشد. همه‌ى مردم از همه‌ى قشرها در این مسئولیت بزرگ شركت كنند و در این میدان رقابت كه یك عرصه‌ى رقابت مثبت است - رقابت انتخاباتى، جزو رقابتهاى مثبت و داراى فایده و نفع است براى مردم؛ میدان رقابت انتخاباتى است - از بد اخلاقی هاى انتخاباتى باید بشدت پرهیز كنند؛ بدگویى كردن، اهانت كردن، تهمت زدن، براى عزیز كردن خود و یا نامزد مورد نظر خود، دیگران را و رقبا را در چشم مردم خوار كردن، اینها راه ها و روش هاى صحیح و اسلامى نیست. رقابت باید باشد؛ رقابت مثبت و پرشور، اما با رعایت موازین اخلاقى.2
**********
در دمكراسی هاى غربى، صلاحیت هاى خاصى موردنظر است كه عمدتا در این صلاحیتها، وابستگی هاى حزبى رعایت مى‌شود. هم كسانى كه نامزد مى‌شوند، هم آنهایى كه نامزد مى‌كنند و هم آنهایى كه به نامزدها رأى مى‌دهند، در واقع به این حزب یا به آن حزب رأى مى‌دهند. حالا در آن كشورهایى كه دو حزبى است، مثل امریكا و انگلیس و یا در كشورهایى كه چند حزبى است، به یكى از این دو یا چند حزب رأى مى‌دهند. در نظام جمهورى اسلامى غیر از دانایى و كفایت سیاسى، كفایت اخلاقى و اعتقادى هم لازم است. افرادى نگویند كه اخلاق و عقیده مسأله‌ى شخصى انسانهاست. بله، اخلاق و عقیده مسأله‌ى شخصى انسانهاست؛ اما نه براى مسؤول. من اگر در جایگاه مسؤولیت قرار گرفتم و اخلاق زشتى داشتم؛ فهم بدى از مسائل جامعه داشتم و معتقد بودم كه باید جیب خودم را پر كنم، نمى‌توانم به مردم بگویم این عقیده و اخلاق شخصى من است و اخلاق و عقیده ربطى به كسى ندارد! براى یك مسؤول عقیده و اخلاق مسأله‌ى شخصى نیست؛ مسأله‌اى اجتماعى و عمومى است؛ حاكم شدن بر سرنوشت مردم است. آن كسى كه به مجلس مى‌رود، یا به هر مسؤولیت دیگرى در نظام جمهورى اسلامى مى‌رسد، اگر فاسد، بیگانه‌پرست و در خدمت منافع طبقات برخوردار جامعه بود، دیگر نمى‌تواند نقشى را كه ملت و طبقات محروم مى‌خواهند، ایفا كند. اگر آن شخص انسان معامله‌گر، رشوه و توصیه‌پذیر و مرعوبى بود؛ در مقابل تشر تبلیغات و سیاستهاى خارجى جا زد، دیگر نمى‌تواند مورد اعتماد مردم قرار گیرد و برود آن‌جا بنشیند و تكلیف ملك و ملت را معین كند. این شخص غیر از كفایت ذاتى و دانایى ذاتى، به شجاعت اخلاقى، تقواى دینى و سیاسى و عقیده‌ى درست هم احتیاج دارد.3
**********
سعى كنید این حركت زیبا و این حركت عظیم مردمى را - كه حقیقتا یك آزمایش بزرگ مردمى و ملى و اسلامى است - با همان نزاهت و طهارت و پاكیزگى‌اى كه مطلوب اسلام است، پیش ببرید. البته متن و عموم مردم عزیز كشور ما همین‌طورند. سعى كنید كدورت ایجاد نشود. مسابقه‌ى انتخاباتى، ضمن این‌كه یكى از جدیترین كارهاى یك ملت است و به هیچ‌وجه جنبه‌ى شوخى و بازى در آن نیست و بسیار جدى است؛ اما شبیه مسابقات ورزشى است. در مسابقات ورزشى همه تلاش مى‌كنند؛ اما كسانى كه اهل اخلاق و اهل فهمند، این تلاش را با كارهاى زشت و نامناسب همراه نمى‌كنند. البته من مردم خودمان را عرض مى‌كنم، والا بعضى از ملتهاى دیگر - مثل انگلیسی ها - هستند كه مسابقات فوتبال را هم به كشت و كشتار تبدیل مى‌كنند! ما به آنها كارى نداریم. ملت ما اهل اخلاق و معنویت و عاطفه است. نگذارید كه فضاى انتخاباتى، فضاى كدورت شود. هر كدام از نامزدها و طرفدارانشان، براى خودشان تبلیغ كنند؛ اما دوستان و هم‌میهنان و برادرانشان را كه احیانا از نامزد دیگرى حمایت مى‌كنند، زخم خورده و رنج‌دیده و از خودشان مكدر نكنند. به این نكته توجه كنید. این، خیلى مهم است.4
**********
امروز سنگر اصلى در سطح عالم، جمهورى اسلامى است. این سنگر را باید محكم نگه دارید. با چه چیز؟ با اتحاد و اتفاق؛ با همدلى میان آحاد مردم و میان مردم و مسؤولین كشور؛ با همدلى میان مردم و دولت، میان مردم و مجلس، میان دولت و مجلس، میان كارگزاران كشور و میان آحاد مردم. گروههاى مختلف، جناحهاى مختلف، سیاستها و جهت گیریهاى مختلف، در مقابله با دشمن، باید با هم باشند و كارى نكنند كه دشمن سوء استفاده كند. اختلاف سیاسى مانعى ندارد؛ اختلاف نظر مانعى ندارد؛ مبارزات انتخاباتى به شكل سالم، مانعى ندارد؛ اما خراب كردن یكدیگر، خراب كردن چهره‌ى كشور، خراب كردن ذهن مردم و چهره‌ى مسؤولین دلسوز، اشكال دارد. ایجاد سؤال و ابهام در ذهن مردم، اشكال دارد. با وحدت و یكپارچگى، «كأنهم بنیان مرصوص»، مثل یك دژ پولادین، در مقابل دشمن بایستید؛ مثل چند برادر در یك خانه. ممكن است دو برادر از یكدیگر كدورت و گله هم داشته باشند، اما در مقابل كسى كه به خانه‌ى آنها حمله مى‌كند، دوش به دوش، باید در كنار هم بایستند. آحاد ملت باید این گونه باشند. این، یكى از ویژگیهایى است كه در این سنگر مى‌توانید حفظ كنید.5
**********
مجالس كشورهاى غربى هم چنان كه از لحاظ اخلاق سیاسى، صلاحیت آن را ندارند كه الگو قرار گیرند، از لحاظ تركیب سیاسى نیز لزومى ندارد كه در كشور بزرگى چون ایران كه از لحاظ اخلاق و سیاست و ارزشهاى متعالى، از منبع فرهنگى سرشارى برخوردار است، مورد تبعیت و تقلید واقع شوند. تعبیرهاى چپ و راست یا اصرار بر وجود احزاب سیاسى در مجلس قانونگذارى و مانند اینها، سوغاتهاى بى‏ارزشى است كه شأن مجلس شوراى اسلامى بالاتر از پذیرش كوركورانه‏ى آنها است.6
**********
فضاى اهانت و هتك حرمت در جامعه، یكى از آن چیزهائى است كه اسلام مانع از آن است؛ نباید این اتفاق بیفتد. فضاى هتك حرمت، هم خلاف شرع است، هم خلاف اخلاق است، هم خلاف عقل سیاسى است. انتقاد، مخالفت، بیان عقاید، با جرأت، هیچ اشكالى ندارد؛ اما دور از هتك حرمتها و اهانتها و فحاشى و دشنام و این چیزها. همه هم در این زمینه مسئولند. این كار علاوه بر اینكه فضا را آشفته میكند و اعصاب آرام جامعه را به هم میریزد - كه امروز احتیاج به این آرامش هست - خداى متعال را هم از ما خشمگین میكند. من میخواهم این پیامى باشد به همه‌ى آن كسانى كه یا حرف میزنند، یا مینویسند؛ چه در مطبوعات، چه در وبلاگها. همه‌ى اینها بدانند، كارى كه میكنند، كار درستى نیست. مخالفت كردن، استدلال كردن، یك فكر سیاسى غلط یا یك فكر دینى غلط را محكوم كردن، یك حرف است، مبتلا شدن به این امرِ خلاف اخلاق و خلاف شرع و خلاف عقل سیاسى، یك حرف دیگر است؛ ما این دومى را به طور كامل و قاطع نفى میكنیم؛ نباید این كار انجام بگیرد. متأسفانه بعضى این كار را میكنند. من بخصوص به جوانها توصیه میكنم. بعضى از این جوانها بلاشك مردمان با اخلاص و مؤمن و خوبى هم هستند، اما خیال می كنند این وظیفه است؛ نه، من عرض می كنم این خلاف وظیفه است، عكس این وظیفه است.7

پی‌نوشت‌ها:

1. برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار هزاران نفر از مردم قم به مناسبت سالروز قیام 19 دی‌ماه‌ (19/10/86)
2. برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مردم شهرستان ابركوه‌ استان یزد (15/10/86)
3. برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در اجتماع بزرگ مردم قزوین‌ (25/9/82)
4. برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از خانواده‌‌هاى شهدا و ایثارگران (31/2/76)
5. برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در حرم امام رضا(علیه السلام)، روز عید سعید فطر (15/1/71)
6. برگزیده از پیام مقام معظم رهبری به مناسبت افتتاح دوره‌ى پنجم مجلس شوراى اسلامى (11/3/75)
7. برگزیده از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى‌ (19/12/85)طبقه بندی: هیئت مهدویون،
برچسب ها: اخلاق انتخاباتی از منظر مقام معظم رهبری، انتخابات، اخلاق انتخاباتی، انتخابات از منظر ولایت، مسجد مهدیه، هیئت مهدویون،
[ شنبه 16 اردیبهشت 1396 ] [ 01:10 ق.ظ ] [ حسن زرنوش ]
بسم الله الرحمن الرحیم
از شما مردم عزیز، ولایت مدار، با بصیرت و شهیدپرور جهت شرکت
در یادواره شهدا دعوت به عمل می آید.
خاک پای شما توتیای چشم ماست.

طبقه بندی: شهدا، تصاویر، شهادت، یادواره شهدا،
برچسب ها: یادواره شهدای مسجد مهدیه، هیئت مهدویون، یادواره شهدا قم هیئت مهدویون، قاری مهدی فروغی، شهید هسته ای داریوش رضایی نژاد، حجت الاسلام ماندگاری، شهید مدافع حرم احمد مکیان،
[ شنبه 25 دی 1395 ] [ 12:06 ق.ظ ] [ حسن زرنوش ]
http://cdn.mashreghnews.ir/files/fa/news/1394/5/19/1162493_740.jpg


زندگینامه امام جعفر صادق(ع)


امام جعفر صادق (ع) در پگاه روز جمعه یا دوشنبه هفدهم ربیع الأول سال 80 هجرى، معروف به سال قحطى، در مدینه دیده به جهان گشود. اما بنا به گفته شیخ مفید و كلینى، ولادت آن حضرت در سال 83 هجرى اتفاق افتاده است. لیكن ابن طلحه روایت نخست را صحیح ‏تر میداند و ابن خشاب نیز در این باره گوید: چنان كه ذراع براى ما نقل كرده، روایت نخست، سال 80 هجرى، صحیح است. وفات آن امام (ع) در دوشنبه روزى از ماه شوال و بنا به نوشته مؤلف جنات الخلود در 25 شوال و به روایتى نیمه ماه رجب سال 148 هجرى روى داده است. با این حساب مى‏توان عمر آن حضرت را 68 یا 65 سال گفت كه از این مقدار 12 سال و چند روزى و یا 15 سال با جدش امام زین العابدین (ع) معاصر بوده و 19سال با پدرش و 34 سال پس از پدرش زیسته است كه همین مدت، دوران خلافت و امامت آن حضرت به شمار میآید و نیز بقیه مدتى است كه سلطنت هشام بن عبد الملك، و خلافت ولید بن یزید بن عبد الملك و یزید بن ولید عبد الملك، ملقب به ناقص، ابراهیم بن ولید و مروان بن محمد ادامه داشته است.

بقیه مطلب را در ادامه مطلب بخوانید ...

ادامه مطلب

طبقه بندی: شهادت،
برچسب ها: زندگینامه امام جعفر صادق، امام جعفر صادق، زندگینامه ائمه اطهار،
[ دوشنبه 28 تیر 1395 ] [ 11:41 ق.ظ ] [ علی صالحی ]
[ پنجشنبه 23 اردیبهشت 1395 ] [ 10:33 ب.ظ ] [ حسن زرنوش ]
[ دوشنبه 13 اردیبهشت 1395 ] [ 11:02 ق.ظ ] [ حسن زرنوش ]


با سلام
فرارسیدن ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا(س) ، روز مادر و زن را به شما بازدیدکنندگان عزیز و تمام مسلمانان جهان تبریک عرض میکنیم.


هیات مهدویونطبقه بندی: ائمه اطهار (ع)، ولادت، تصاویر، حضرت فاطمه (س)،
برچسب ها: هیات مهدویون، ولادت حضرت زهرا س، روز مادر، روز زن،
[ دوشنبه 9 فروردین 1395 ] [ 02:35 ب.ظ ] [ حسن زرنوش ]
پیامبر اکرم (صلی الله علیه واله) فرمود : دخترم از این جهت « فاطمه » نامیده شده که خداوند او و دوستانش را از آتش جهنم رهایى بخشیده است .
نام : فاطمه بنت محمد .
کنیه : ام‏ابیها و ام ‏النّبى (صلی الله علیه واله) .
القاب : صدیقه ، مبارکه ، طاهره ، راضیه ، مرضیه ، زکیّه ، محدّثه و بتول .
مشهور ترین لقب آن حضرت « زهرا » است .
تاریخ ولادت : بیستم جمادى الآخره سال پنجم بعثت .
برخى سال تولد آن حضرت را ، دوم بعثت و برخى دیگر پنج سال قبل از بعثت پیامبر (صلی الله علیه واله) ، سالى که قریش ، کعبه را تجدید بنا کرد ، مى‏ دانند . آن حضرت ، آخرین دختر پیامبر اکرم (صلی الله علیه واله) و محبوب ‏ترین آنان نزد رسول خدا (صلی الله علیه واله) بود .
منصب : معصوم سوم و یکى از پنج بانوى قدسى . همچنین آن حضرت ، دختر معصوم ، همسر معصوم و مادر معصوم نیز هست .
محل تولد : مکه معظّمه ، در سرزمین حجاز ( عربستان سعودى کنونى ) .
نسب پدرى : رسول خدا محمد مصطفى (صلی الله علیه واله) بن عبدالله بن عبد المطلب (علیه السلام) .
مادر : خدیجه بنت خویلد . این بانوى مکرّمه که ام‏ المؤمنین و جدّه ائمه ‏معصومین (علیهم السلام) است ، نخستین همسر و یاور پیامبر اکرم (صلی الله علیه واله) بود که با جان و مال خویش در خدمت آن حضرت بوده و نهال اسلام را آبیارى و بارور کرد . به همین دلیل خداوند متعال وى را در ردیف زنان مقدس و عرشى قرار داده است .
پیامبر اکرم (صلی الله علیه واله) درباره شخصیت خدیجه و خدماتش فرمود :
وَاللّهِ ما أبدَلَنى اللّهُ خَیْراً مِنْها، امَنَتْ بى حینَ کَفَرَ النّاسُ وَ صَدَقَتْنى اِذْ کَذَبَنى النّاسُ وَ واسَتْنى بِمالِها اِذ حَرَمنى النّاسُ وَرَزَقَنى مِنْهاَ اللّهُ الْوَلَدَ دُونَ غَیْرِها مِنَ النِّساءِ .
سوگند به خدا بهتر از او را خداوند براى من جایگزین نکرده است . او به من ایمان آورده بود در حالى که مردم کفر ورزیده بودند ؛ و مرا تصدیق کرده ، در حالى که مردم تکذیبم کرده بودند ؛ و با اموالش با من مواسات کرده ، در حالى که مردم محرومم کرده بودند ؛ و خداوند از او به من فرزندانى روزى کرد و از سایر زنان چنین موهبتى نصیبم نشد .
مدت همسرى با امام على (علیه السلام) : از سال دوم هجرى در سن نه سالگى تا سال یازدهم ، به مدت نه سال .
تاریخ و علت شهادت : سوم جمادى الآخر سال ۱۱ هجرى ، ۹۵ روز پس از رحلت پیامبر اکرم (صلی الله علیه واله) به خاطر تألمات و رنج ‏هایى که پس از وفات رسول خدا (صلی الله علیه واله) و غصب خلافت امیرالمؤمنین على (علیه السلام) متحمل شده بود و پس از چهل ( یا ۴۵ ) روز بیمارى به شهادت رسید .
محل دفن : نامعلوم است . ممکن است مزار آن حضرت ، در قبرستان بقیع یا در روضه پیامبر اکرم (صلی الله علیه واله) یا در منزل آن حضرت (صلی الله علیه واله) و یا در مکان دیگرى باشد که بنا به وصیت آن حضرت ، محل دفن ایشان از چشم دیگران پنهان مانده است .
همسر ارجمند : امیرالمؤمنین ، امام على ‏بن ابى طالب (علیه السلام) .
فرزندان : 1. امام حسن مجتبى (علیه السلام) . 2. امام حسین (علیه السلام) . 3. زینب کبرى (سلام الله علیها) . 4. ام‏کلثوم (سلام الله علیها) .
همچنین حضرت فاطمه (سلام الله علیها) فرزندى را حامله بود که پیامبر اکرم (صلی الله علیه واله) وى را « محسن » نامیده بود و پس از رحلت رسول خدا (صلی الله علیه واله) بر اثر فشار هاى روحى و قرار گرفتن حضرت فاطمه (سلام الله علیها) بین در و دیوار خانه ، توسط مهاجمان ، سقط شد .

اصحاب و یاران :


ادامه مطلب

طبقه بندی: ائمه اطهار (ع)، شهادت، هیئت مهدویون، حضرت فاطمه (س)،
برچسب ها: زندگی نامه حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)، هیات مهدویون، ایام فاطمیه، شهادت حضرت زهرا س،
[ جمعه 30 بهمن 1394 ] [ 10:21 ب.ظ ] [ حسن زرنوش ]
.: Weblog Themes By Salehon.ir :.

تعداد کل صفحات : 98 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...

درباره وبلاگ


{اللهم عجل لولیک الفرج}

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

زیارت عاشورا
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات